Met 2toDrive kun je al met je 16,5 jaar rijlessen nemen bij Rijschool Wijsman!

 

                            Criteria voor deelname aan examen en toets:                                     

Op de site www.2todrive.nl en ook bij het CBR komen nog steeds veel vragen binnen over de criteria waarop iemand kan deelnemen aan examens in het kader van 2toDrive (proef begeleid rijden). Die criteria luiden als volgt:

  • Vanaf 16 jaar mag u theorie-examen doen.
  • Vanaf 16,5 jaar kunt u praktijklessen volgen.
  • Als u op of na de startdatum van 2toDrive 17 jaar wordt, mag u praktijkexamen doen. Wanneer u het rijbewijs hebt behaald, mag u tot uw 18de alleen rijden onder begeleiding van een coach.
  • Als u praktijkexamen doet met 2toDrive, kunt u ook een tussentijdse toets afleggen. U mag ook een tussentijdse toets doen als u op of na de startdatum van 2toDrive 16,5 jaar wordt. 

    Jongeren die op de invoeringsdatum al 17 jaar zijn, kunnen niet meedoen met 2toDrive. Voor deze jongeren geldt dat ze wel een theorie-examen mogen afleggen en mogen starten met praktijklessen. De tussentijdse toets en/of het praktijkexamen mogen zij pas afleggen na de 18de verjaardag. Hiervoor is bewust gekozen, omdat deze jongeren anders maar een beperkte periode gebruik maken van het rijden onder begeleiding van een coach. 

    Het CBR heeft met het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgesproken dat elke week in totaal maximaal 800 deelnemers aan 2toDrive een praktijkexamen en/of een toets kunnen afleggen. Voor rijscholen is in het reserveringssysteem zichtbaar als deze grens is bereikt. In dat geval kunnen deelnemers aan 2toDrive in een andere week terecht voor een praktijkexamen en/of een toets. 

    Het begrenzen van het aantal 17-jarige examenkandidaten per week zorgt ervoor dat de reserveringstermijnen voor de gewone examenkandidaten (18+) niet worden verstoord.